pH+ regelaar 

De pH+ Groei en Bloei is geschikt voor alle watergeefsystemen

pH+ Groei & Bloei is een pH-regelaar waarmee je de pH-waarde van het voedingswater kunt verhogen tot het ideale bereik. Alleen een voedingsoplossing met de juiste pH-waarde zorgt ervoor dat de plant de voedingstoffen in de juiste verhouding opneemt. Dit heeft vervolgens een stimulerend effect op de stofwisseling, waardoor de plant sneller groeit.

Gebruiksaanwijzing

Voeg op 1 liter voedingsoplossing 0,5 ml pH+ toe

Goed roeren en meet de pH

Indien nodig het bovenstaande herhalen tot dat de gewenste zuurtegraad is bereikt 

Tips

pH+ Groei en Bloei heeft een sterke werking en dient daarom stapsgewijs toegediend te worden.

Gebruik een pH-meter voor de juiste dosering van pH+ Groei en Bloei. 

Verpakkingen

 • Fles van 1 liter

Waarschuwingen

 • Kan ernstige brandwonden veroorzaken.

  Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

  Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

  Verontreinigde kleding direct uittrekken.

  Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).