pH- regelaar 

De pH- Groei is geschikt voor alle watergeefsystemen

pH- Groei is een pH-regelaar waarmee je de pH-waarde van het voedingswater kunt verlagen tot het ideale bereik. Alleen een voedingsoplossing met de juiste pH-waarde zorgt ervoor dat de plant de voedingstoffen in de juiste verhouding opneemt. Dit heeft vervolgens een stimulerend effect op de stofwisseling, waardoor de plant sneller groeit.

Gebruiksaanwijzing

Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH- Groei toe

Goed roeren en meet de pH

Indien nodig het bovenstaande herhalen tot dat de gewenste zuurtegraad is bereikt 

Tips

pH- Groei heeft een sterke werking en dient daarom stapsgewijs toegediend te worden.

Gebruik een pH-meter voor de juiste dosering van pH- Groei. 

Verpakkingen

 • Fles van 1 liter

Waarschuwingen

 • Corrosief, bevat 38% salpeterzuur

  Veroorzaakt ernstige brandwonden

  Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren

  Damp niet inademen

  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

  deskundig medisch advies inwinnen

  Draag geschikte beschermende kleding

  Verontreinigde kleding direct uittrekken

  Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen)